A szerződések megújuló szabályai az új PTK tervezetében


Kapcsolattartó: Héder ZsuzsannaTelefon+36 (1) 428-3887E-mail címzs.heder(at)dashofer.hu

 
Képzés adatai:
képzés helye:Budapest - IX.
Képzés időtartama:1
Jelentkezési határidő:2012.06.29. 13:34
Finanszírozási forma:önköltséges
Tagozat és a képzés árai (Ft):nappali
A telefonban, vagy e-mailben hivatkozzon a Menőképzés.hu-ra!
A kapcsolattartó e-mail címében az (at) jel a @ jelet helyettesíti.
 
A képzés általános leírása:
Várhatóan 2012 őszén fogadják el az új Polgári Törvénykönyvet, amely a szerződések világát is jelentős mértékben érinti, és fontos változásokat hoz ezen a területen is.

Szemináriumunkon Ön megismerheti a szerződésekre vonatkozó változásokat, az új szabályokat a készülő új Polgári Törvénykönyv tervezete értelmében.

Tematika:

Bevezetés: A készülő új kódex általános bemutatása

– A kodifikáció eddigi folyamata, célkitűzései, jelentősége

– A kódex tartalmi határai, belső szerkezete

– A kódex legfontosabb újításai a polgári jog kötelmi jogon kívül eső jogterületein (személyek joga, családjog, dologi jog, öröklési jog)I. A kötelmek közös szabályai (különös tekintettel az elévülés új szabályaira, valamint a képviseletre vonatkozó szabályok változásaira)II. A szerződés megkötésének új szabályai

– A szerződés létrejöttének általános szabályai

– A versenyeztetési eljárás új szabályai

– Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel

– Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályaiIII. Az érvénytelenség új szabályai

– Az érvénytelenségi okok új rendszere

– Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek megváltozó szabályaiIV. A szerződésszegés új szabályai

– A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség alapvetően megváltozó szabályai

– A szerződésszegés egyes esetei, különös tekintettel a hibás teljesítés új szabályaira (a kellékszavatossági határidők változásai, a termékszavatosság új jogintézménye)V. A követelések átruházásának új rendszere

– Engedményezés

– Jogátruházás

– SzerződésátruházásVI. Változások az egyes szerződések katalógusában; a gazdasági forgalom igényeit kielégítő új szerződéstípusok

– Az áruforgalom szerződései (közvetítői szerződés, forgalmazási szerződés, franchise szerződés)

– Faktoring szerződés

– Lízingszerződés

– Bizalmi vagyonkezelési szerződés
 
A képzéshez, intézményhez kapcsolódó linkek:
http://www.dashofer.hu/kepzesek-szeminariumok/cegvezetes-hr/munkajog/szakmai-rendezvenyek/a-szerzodesek-megujulo-szabalyai-a-keszulo-uj-polgari-torvenykonyv-tervezeteben/SZ12G17
http://www.dashofer.hu/kepzesek-szeminariumok
 

A képzés az alábbi linken érhető el:
http://bakepzes.hu/?id=kepzes&art_id=1568